Bảng Giá Trị Dinh Dưỡng Nấm Chi Tiết

Nấm Phú Gia

Nấm Phú Gia là nông trại chuyên nuôi trồng và sản xuất - phân phối các loại Nấm Khô, Nấm Tươi, Nấm Hữu Cơ (Organic) bao gồm:

 

1. Nấm Hương Khô / Nấm Đông Cô Khô / Nấm Hương Khô Hữu Cơ

2. Nấm Tuyết Khô

3. Nấm Hầu Thủ Khô

4. Nấm Thái Dương Khô

5. Nấm Bụng Dê Khô

6. Linh Chi Đỏ Hữu Cơ / Linh Chi Sừng Hươu Hữu Cơ

7. Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Khô

8. Nấm Hương Tươi Hữu Cơ

9. Nấm Ngô Tươi Hữu Cơ

10. Nấm Hào Hương Tươi Hữu Cơ

11. Nấm Nâu Tây Tươi Hữu Cơ

12. Nấm Đùi Gà Tươi 

NẤM KHÔ

NẤM TƯƠI

Sản phẩm nổi bật

    14:15 cebook-jssdk'));